Protokół wyborów Rady Pracowników

wybory rady of

Wałcz, dnia 16.10.2014 r.

Protokół

z przeprowadzonych wyborów do Rady Pracowników w dniu 16.10.2014 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią -SP ZOZ nr 178/14 z dnia 16 września 2014r. w dniu 16.10.2014r. od godziny 7.00 do godz 20.00 komisja w składzie:

 • Przewodniczący Krystyna Krogulewska
 • Sekretarz Joanna Steinke
 • Członek Krzysztof Chora
 • Członek Grażyna Gwardzik
 • Członek Irena Leszczyńska

przeprowadziła wybory do Rady Pracowników.

Ilość pracowników uprawnionych do głosowania to 463 osoby.

W głosowaniu udział wzięło 255 osób.

W czasie wyborów oddano 249 głosów ważnych, oraz 6 głosów nieważnych.

W wyborach udział wzięło 55% uprawnionych do głosowania.

Komisja stwierdziła ważność przeprowadzonych wyborów.

 

Lista kandydatów wraz z liczbą głosów:

L.p. Nazwisko i imię Liczba głosów
1 Frydryk Kamila 128
2 Goszczyńska Halina 127
3 Kawecka Ewa 90
4 Kuch Halina 82
5 Kudlińska Wioletta 55
6 Nogaj Barbara 63
7 Stańczyk Joanna 178
8 Zawadzka Alicja 60

Do Rady Pracowników zostały wybrane następujące osoby:

 • Stańczyk Joanna
 • Frydryk Kamila
 • Goszczyńska Halina
 • Kawecka Ewa
 • Kuch Halina

podpisy członków komisji:

 • Krystyna Krogulewska
 • Joanna Steinke
 • Krzysztof Chora
 • Grażyna Gwardzik
 • Irena Leszczyńska