Posiedzenie Rady Społecznej

18.10.2021 w 107 Szpitalu Wojskowym odbyły się obrady Rady Społecznej Szpitala.

Spotkanie zapoczątkowane zostało gratulacjami – Komendant Michał Wawreszuk oficjalnie objął stanowisko, uzyskując awans zawodowy na stopień pułkownika.

Gratulacje Panie Komendancie!

Głównym tematem posiedzenia było uruchomienie poradni osteoporozy i poradni densytometrycznej. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Wałcza i okolic – podkreślał przewodniczący Rady Społecznej, poseł Czesław Hoc. Osteoporoza nazywana cichym złodziejem kości dotyka zwykle osób starszych, a program do którego przystąpiliśmy ma ruszyć w 107 Szpitalu Wojskowym już od tego roku. Udział w programie profilaktyki osteoporozy wspiera Starostwo i lokalne samorządy, nowoczesny densytometr został zakupiony ze środków przekazanych przez Urząd Miasta Wałcz.

Podczas obrad członkowie Rady Społecznej dyskutowali na temat nowej struktury organizacyjnej szpitala, budżetu na 2022 rok, a także na temat rozwoju i poszerzania usług szpitala.

Wałcz, 19.10.2021
Olga Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu