Podziękowania dla Pani Barbary Wiśniewskiej – Wieloletniej Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego

Szanowna Pani
Barbara WIŚNIEWSKA

W imieniu Komendy i Pracowników 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę składamy Pani serdeczne podziękowania za wieloletnie doświadczenie, posiadaną wiedzę oraz zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Życzymy Pani, aby nadchodzący czas obfitował w odpoczynek i rozwijanie własnych zainteresowań, w szczególności tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom służbowym.

Proszę przyjąć życzenia wielu wspaniałych sukcesów, zawodowej pomyślności oraz wszelkiego szczęścia w życiu osobistym.

KOMENDANT
107 Szpitala Wojskowego
z Przychodnią SP ZOZ

płk Michał WAWRESZUK