Podstawy dawstwa narządów – program szkoleniowy

1PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI
2013-11-20
107 Szpital Wojskowy w Wałczu

 Program szkolenia
dla lekarzy i pielęgniarek

9:00 Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji dr Aleksandra Woderska
9:15 Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów mgr Wojciech Czapiewski
9:45 Rozpoznanie śmierci mózgu dr Jarosław Wilk
10:15 Dyskusja
10:30 Przerwa
11:00 Opieka nad zmarłym dawcą narządów dr Jarosław Wilk
11:30 Dyskusja
11:45 Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
12:30 Dyskusja
12:45 Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów dr Aleksandra Woderska
13:15 Podsumowanie

Miejsce szkolenia Hotel Pielęgniarski przy 107SzW SP ZOZ
ul. Kołobrzeska 44
tel.kont.-605 273 089

Organizatorzy:  
Dr Janusz Napiórkowski
Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

Dr Jan Romaniuk
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

Mgr Lidia Michalak
Koordynator transplantacyjny w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu

dr Aleksandra Woderska
Centrum Poltransplant

Mgr Wojciech Czapiewski
Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Jarosław Wilk
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka
Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

“Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu
na lata 2011-2020 pod nazwą “Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”