Otwarcie wyremontowanych poradni

P

Jakość w opiece zdrowotnej to temat coraz częściej dyskutowany zarówno przez pacjentów jak i zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. Rozważania na ten temat można dokonywać z różnych perspektyw: z jednej strony jakość jako zewnętrzna ocena przez korzystających z usług zdrowotnych, zaś z drugiej strony ocena wewnętrzna dokonana przez właściwe  struktury  organizacyjne szpitala.

Dokonywane oceny w obszarze  jakości  wyznaczają  pozycję  na rynku usług medycznych. Wzrost konkurencyjności  prowadzi do rywalizacji o pacjenta. Pacjenci chcą otrzymywać świadczenia tam, gdzie będą spełniane ich oczekiwania. Można zatem stwierdzić iż uzyskanie odpowiedniego  poziomu  jakości angażuje całą organizację wszystkich pracowników każdego szczebla struktury organizacyjnej. Jakość  ma wielowątkowy aspekt z jednej strony personel o wysokich kwalifikacjach, z drugiej zaś odpowiednie zaplecze lokalowe i sprzętowe. Właściwy wygląd i estetyka dla pacjenta jest równie ważna jak profesjonalizm świadczeń pod względem klinicznym.

Mając pełną świadomość wskazanych aspektów, na terenie  szpitala systematycznie prowadzone są prace modernizacyjne. W miarę posiadanych środków własnych oraz pomocy zewnętrznej w kolejnych komórkach organizacyjnych szpitala   dokonywane są remonty.

Dzięki wsparciu Gminy Wałcz i osobistym zaangażowaniu Wójta Gminy, Pana Piotra Świderskiego udało się wyremontować kolejne poradnie specjalistyczne.

W dniu 22.09.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie gabinetów specjalistycznych. Zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt poradnie: chirurgiczna i ortopedyczna, zapewnią wyższą jakość świadczonych usług dla pacjentów oraz poprawią komfort pracy zatrudnionego tam personelu.

Wałcz, dnia 22.09.2014 r.
Krystyna Krogulewska