Otwarcie Oddziału Chorób Wewnętrznych

W dniu 13 grudnia 2022 roku odbyło oficjalne otwarcie oddziału wewnętrznego po gruntownym remoncie. Zaangażowanie finansowe w modernizację oddziału to około 3 mln złotych. Powstały dodatkowe sale dla chorych, mamy obecnie dostępnych 17 sal. W tym 3 sale w nowoczesnej, odizolowanej strefie zakaźnej. Wszystkie sale są wyposażone w tlen i próżnie. Nowa sala intensywnego nadzoru, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Przestronne i nowoczesne pokoje socjalne dla personelu i lekarzy.

To wszystko zgodnie z hasłem naszej misji: „Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą ambicją”.

Podnosimy jakość dla naszych pacjentów i poprawiamy warunki pracy dla naszego personelu.

Naszą ambicja są kolejne inwestycje w szpitalu, które wpłyną na poprawę jakości opieki naszych pacjentów.

Wałcz, 14.12.2022
Łukasz Kupczyk