Oferta Wojsk Obrony Terytorialnej dla personelu medycznego

W Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) najcenniejszym zasobem są ludzie. Dlatego Dowództwo WOT w ramach programu Rozwój talentów i zarządzania kompetencjami żołnierzy WOT inwestuje w ich umiejętności. Szczególną grupą jesteście właśnie WY – pielęgniarki, pielęgniarze, położne i studenci tych specjalności. W sytuacjach kryzysowych czy podczas klęsk żywiołowych to właśnie Państwo jesteście w stanie udzielać profesjonalnej pomocy medycznej. Z jednej strony jesteście skarbnicą wiedzy i przydatnych w Formacji umiejętności, z drugiej zaś –  posiadacie  potencjał, którego rozwój WOT chcą wspierać.

Więcej informacji: https://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/10471