Mobilny Punkt Pobrań “drive-thru”

UWAGA PACJENCI !

W nowo utworzonym Mobilnym Punkcie Pobrań tzw. „drive-thru” (oddział zakaźny), od dnia 16.06.2020 r istnieje możliwość wykonania odpłatnie badań w kierunku SARS-CoV 2.

Ceny usług:

pobranie i oznaczenie wymazu w kierunku SARS-CoV 2:

  • w punkt pobrań – (o. zakaźny) : 500, 00 zł
  • w domu pacjenta ( na terenie miasta Wałcza): 550,00 zł

Wałcz, dnia 16.06.2020 r
Krystyna Krogulewska