Mianowanie komendanta szpitala

W dniu 4-go grudnia br. gościliśmy w naszym szpitalu sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza, posła Czesława Hoca, wicewojewodę zachodniopomorskiego Marka Subocza, dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Aurelię Ostrowską.
W tym dniu w sposób uroczysty, ppłk Artur Bobruk został mianowany komendantem naszego szpitala. Nominacja ta stała się pierwszym krokiem, do powrotu struktur wojskowych w szpitalu. Wizyta gości była okazją do spotkania z mediami i przedstawicielami szpitala. Tematyka briefingu prasowego dotyczyła ogólnej sytuacji szpitala oraz dalszych perspektyw. Podczas tego spotkania, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował również
o przekazaniu na konto szpitala kwoty ponad dwóch milionów złotych na poczet zobowiązań wymagalnych. Z pewnością decyzje te, w sposób znaczący wpłyną na przyszłość szpitala.

Wałcz, dnia 09.12.2019 r

Krystyna Krogulewska