Kolejne wyróżnienie dla oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym

Z przyjemnością informujemy, że 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ (Odział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym) został zaproszony do zaprezentowania, na arenie międzynarodowej schematu postępowania w przypadku leczenia udarów niedokrwiennych mózgu.  Stosowana w naszym oddziale procedura trombolitycznego leczenia udarów niedokrwiennych stanowi wyznacznik dla innych ośrodków udarowych w Polsce jak i na świecie.

Na stronie internetowej Inicjatywy Angels pod patronatem Europejskiej Organizacji Udarowej ukazał się artykuł (proszę kliknąć w link, aby się z nim zapoznać) opisujący podejmowane działania w naszym Oddziale, w celu optymalizacji procesu leczenia udarów mózgu. Poza tym przedstawiona została  droga, którą przebył nasz Ośrodek dążąc do tak wyróżniających się wyników leczenia.

Celem artykułu, było również wskazanie możliwości szpitala w tym zakresie jak i pokazanie współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces leczenia pacjenta (O. Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Izby Przyjęć, Laboratorium, Zakładu Radiologii, PT Konsultantów).
Szczególnie cieszy fakt, że Ośrodek nasz stawiany jest jako przykład dla innych na całym świecie.