Informacja o szkoleniu

ksiazki

W dniu 11 września 2015 r. zostanie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Szczecinie jednodniowe bezpłatne szkolenie dla położnych POZ/AOS w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skreeningu raka szyjki macicy.

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

(od 13 maja br. do pobrania ze strony): www.wok-szczecin.pl przesłanie wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu na adres biura :

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91-425-34-89
lub pocztą elektroniczną skan na adres : wokszn@pum.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 maja 2015r.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny rozpoczęcia kursu umieszczone zostaną na stronie internetowej WOK oraz przesłane pocztą elektroniczną do zainteresowanych osób.