Europejski Tydzień Szczepień 2023

Europejski Tydzień Szczepień 2023 pod hasłem:

#Długieżyciedlawszystkich #LongLifeforAll

Europejski Tydzień Szczepień 24 – 30 kwietnia 2023 r. to coroczna inicjatywa Głównego Inspektora Sanitarnego mająca na celu edukowanie  i  informowanie o nowych faktach w zakresie dostępności do szczepień profilaktycznych i ochronnych.

Zadaniem promotorów zdrowia i specjalistów Zdrowia Publicznego jest ciągły wpływ na wzrost wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży i osób dorosłych o korzyściach wynikających ze stosowania preparatów szczepionkowych w profilaktyce groźnych chorób zakaźnych (o etiologii wirusowej, bakteryjnej, prionowej, odzwierzęcej lub bezpośrednio z rezerwuaru ludzkiego).

Działaniom edukacyjno-informacyjnym przyświeca idea uzyskania jak najwyższej wyszczepialności i odporności populacyjnej poprzez szczepienia osobnicze –  każdej osoby indywidualne, składające się na uodpornienie grupowe w całym społeczeństwie.

Ważnym elementem działań profilaktycznych jest:
– obalanie fałszywych mitów o szkodliwości preparatów szczepionkowych,
– zwrócenie uwagi na manipulowanie w przestrzeni publicznej faktami na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionek w celu dezinformacji,
– przeciwdziałanie otwartej batalii bojkotu dopełnienia obowiązku rodzicielskiego wobec dzieci w zakresie szczepień obowiązkowych, wynikających z Kalendarza Szczepień na dany rok,
– podanie wiarygodnych, opartych na badaniach medycznych i wywiadach  epidemicznych, danych statystycznych dotyczących korzyści, skuteczności i bezpieczeństwa preparatów szczepionkowych rekomendowanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
– zachęcanie do sięgania do rzetelnych, sprawdzonych źródeł informacji o szczepieniach (NIZP-PZH, GIS) a unikanie niesprawdzonych treści na portalach społecznościowych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/psse-walcz w zakładce aktualności Europejski Tydzień Szczepień.

 

Wałcz, 24.04.2023
Łukasz Kupczyk