European Stroke Organization

Z największa przyjemnością pragnę poinformować o kolejnych nagrodach Statusu Diamentowego Angels Initiative przyznawanych przez Europejską Organizację Udarową (ESO) za kwartały IV 2019 oraz I 2020 dla naszego szpitala. Najbardziej cieszy fakt, że od wielu miesięcy utrzymujemy najwyższy poziom i jakość w opiece sprawowanej nad chorymi z udarem mózgu.

Jestem świadomy, że znakomite wyniki są dziełem osób szczególnie zaangażowanych w ten proces. Pragnę serdecznie podziękować personelowi Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym za bezpośrednią, wspaniałą opiekę nad chorymi. Słowa uznania kieruję również pod adresem Pogotowia Ratunkowego, Izby Przyjęć, Zakładu Radiologii, Laboratorium, Rehabilitacji oraz Wszystkich Konsultantów (szczególnie dla Kardiologa i Oddziału Chorób Wewnętrznych).

Cały czas utrzymujemy najwyższy światowy poziom leczenia chorych z udarem mózgu.

Gratuluję. Tak trzymać.

Marcin Rogoziewicz