Dzień profilaktyki w Naszym szpitalu.

W dniu dzisiejszym nasz szpital odwiedziły kobiety, które uczestniczyły w akcji profilaktycznej pod szyldem „różowej wstążki”. Działania profilaktyczne mają na celu propagowanie wiedzy nt. zagrożeń jakie wiążą się z rakiem piersi i następstwami przebytej choroby.

Panie uczestniczyły w wykładach edukacyjnych z profilaktyki raka piersi. Zrealizowano także badania mammograficzne przez jeden z najlepszych mammobusów w Polsce.

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz Burmistrza Miasta Wałcza po raz pierwszy z w/w badań mogły skorzystać kobiety w wieku od 40-tego do 50-tego roku życia.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pani Kierownik naszego Zakładu Diagnostyki Obrazowej spec. ds radiologii i diagnostyki obrazowej Beata Goławska-Szostak. Pani Kierownik była inicjatorką dzisiejszego wydarzenia, w ramach którego przeprowadziła wykład pt.: „Rak piersi profilaktyka i standardy diagnostyki”. Pani Goławska – Szostak od wielu lat całym sercem angażuje się w codzienną pracę i profilaktykę raka piersi.

Ponadto dziękujemy serdecznie za gościnny wykład pt.: „ Ma Pani raka – psychologiczne aspekty choroby nowotworowej” Pani mgr Dorocie Piechowiak, która jest przewodniczącą stowarzyszeniu Europa Donna Piła, aktywnie działając w zakresie profilaktyki raka piersi.

Z kolei gościnny wykład pt. „Rekonstrukcja piersi po mastektomii” przeprowadziła Pani dr n. med. Beata Adamczyk . Dziękujemy za wkład w poszerzanie wiedzy kobiet w trudnym czasie po przebytej chorobie.

Nie tylko w dniu dzisiejszym lecz również na co dzień pacjentki mogą liczyć na cudowne Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka” na czele z Panią Małgorzata Zdaniukiewicz. Ich pomoc w trudnych sytuacjach związanych z chorobą jest nieoceniona!

Wydarzenie nie odbyło by się gdyby nie praca pracowników i uczniów Policealnego Studium Medycznego w Wałczu. To dzięki nim odbyły się zajęcia z profilaktyki chorób jamy ustnej w tym techniki poprawnego szczotkowania zębów, a także mycia i dezynfekcji rąk według schematu AYLIFFE’A. Były to lekcje przydatne dla każdego!

Dziękujemy za aktywny wkład w organizację akcji pracownikom Szpitala:

Pani Kierownik Katarzynie Ostapowicz oraz pracownikom Działu Logistyki – można na was liczyć !

Dzisiejsza wydarzenie pokazało jak bardzo potrzebna jest wczesna diagnostyka oraz edukacja i budowanie świadomości zagrożeniu jakim jest rak piersi.

Będziemy wspólnie walczyć o zdrowie i życie!

Wałcz, dnia 20.10.2022r.
Łukasz Kupczyk