Dożynki w Sośnie

W związku z realizacją projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” wskazani pracownicy szpitala wzięli czynny udział w Dożynkach Powiatowych w Sośnie, które odbyły się w dniu
07 września 2019 r.. Lokalna impreza zorganizowana była przez Gminę Sośno oraz Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.
Piknik regionalny wzbogacony został o wymiar profilaktyczno- edukacyjny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Niestety pogoda nie sprzyjała dużemu zainteresowaniu. Było zimno i padał deszcz. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” 22 osoby skorzystało z naszych działań. Dziesięć osób otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm, badanych parametrów, głównie za wysokie RR.

Wałcz, dnia 24.09.2019 r
Krystyna Krogulewska