Dożynki Mirosławiec

W ramach  realizacji projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” wskazani pracownicy szpitala wzięli czynny udział w Dożynkach Powiatowych w Mirosławcu, które odbyły się w dniu
14 września 2019 r.. Lokalna impreza zorganizowana była przez Miasto i Gminę Mirosławiec oraz Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Piknik regionalny wzbogacony został o wymiar profilaktyczno- edukacyjny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Słoneczna pogoda sprzyjała dużemu zainteresowaniu. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” 48 osoby skorzystało z naszych działań również w szerokim aspekcie edukacyjnym. Jedenaście osób otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm badanych parametrów, głównie za wysokie RR.

 

Wałcz, dnia 24.09.2019 r

Krystyna Krogulewska