Dodatkowe procedury epidemiologiczne w Szpitalu

W związku z ogłoszoną pandemią z powodu koronawirusa, w Szpitalu zostały wdrożone dodatkowe procedury epoidemiologiczne.

W ramach tych działań każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy, jak również każda osoba pojawiająca sie na terenie jednostek szpitalnych poddana jest pomiarowi temperatury ciała. Żeby sporostać tym dodatkowym zadaniom, w ramach wojskowej współpracy otrzymaliśmy wsparcie kadrowe ze strony 14 Zachodniopomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej ze Szczecina. Tak zwane punkty kontroli sanitarnej dla osób wchodzących i wjeżdzających na teren szpitala są zabezpieczone przez grupę żołnierzy WOT. Jako dodatkowe zadania, poza monitorowaniem temperatury ciała, przypisane zostało żołnierzom również patrolowanie terenów zewnętrzych, ochrona polowej izby przyjęć oraz dbałość o porządek na terenie szpitala.

Za wsparcie w tym trudnym czasie z góry dziękujemy !!!

Wałcz, dnia 24.04.2020 r
Krystyna Krogulewska