DEFENDER-Europe 20

Ćwiczenia wojskowe Defender Europe 2020 są wyrazem zaangażowania Stanów Zjednoczonych na rzecz sojuszników i partnerów na wschodniej flance NATO i w całej Europie. Celem tych ćwiczeń jest budowanie strategicznej gotowości bojowej. W trakcie ćwiczeń podejmowane są wspólne działania, przez sojusznicze wojska na potrzeby zwiększenia jego zdolności w zakresie obronności.

W dniu 29.05.2020 odbyło się, na terenie 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, ćwiczenie amerykańskiej grupy powietrznej ewakuacji medycznej, będące przygotowaniem do kulminacyjnego etapu manewrów Defender Europe 20. W trakcie realizacji zadania w praktyce sprawdzono procedury przekazania informacji, aktywacji aparatury nawigacyjnej na lądowisku i lądowania śmigłowca UH-60 Black Hawk oraz przekazania poszkodowanego. W ćwiczeniu koordynowanym przez International SOS udział wzięła załoga MEDEVAC 3 Dywizji Piechoty US ARMY pod dowództwem kpt. pil. Luke’a Martina, majora Adama K. Irby, starszy oficer medyczny 2 pancernej brygadowej grupy bojowej oraz personel 107 Szpitala Wojskowego osobiście nadzorowany przez Komendanta Szpitala płk. lek. Artura Bobruka.

Wałcz, dnia 01.06.2020 r
Adam Zaręba International SOS
Krystyna Krogulewska