Ćwiczebny alarm pożarowy – relacja!

W dniu wczorajszym, w trakcie prowadzonych ćwiczeń, przeprowadzono alarm pożarowy i ewakuację zadymionego oddziału zakaźnego w przychodni oraz transport rannych na szpitalną Izbę Przyjęć.

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem o godzinie 9:00. Personel medyczny, zgodnie z procedurą szpitalną, poinformował Izbę Przyjęć o powstałym zadymieniu w budynku nr 9 – przychodnia. Strażacy Wojskowej Straży Pożarnej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pojawili się po kilku minutach. Rozpoczęto akcję ratunkową polegającą na wejściu strażaków do zadymionych pomieszczeń, odnalezieniu poszkodowanych i bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz budynku. Poszkodowani zostali przeniesieni w wytyczone miejsce do prowadzenia działań medycznych. Została uruchomiona procedura na wypadek masowego napływu poszkodowanych, z przeprowadzeniem wstępnej segregacji przez ratowników Izby Przyjęć. Zabezpieczeni pacjenci zostali przetransportowani na szpitalną Izbę Przyjęć, gdzie podjęto dalszą akcję ratunkową. Po bezpiecznej ewakuacji pięciu poszkodowanych, strażacy zajęli się oddymianiem budynku.

Drodzy pacjenci i pracownicy szpitala, na bazie przeprowadzonej akcji mamy wnioski i elementy, które wymagają poprawy. Dbając o Państwa bezpieczeństwo, zwracamy uwagę, aby nie parkować samochodów w miejscach zabronionych. Prosimy o przestrzeganie regulaminu szpitala i stosowanie się do przepisów wewnętrznych mających na celu zapewnienie sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych.

Przy tej okazji dziękujemy za zaangażowanie pracowników szpitala, za wzorowe przygotowanie się do scenariusza ćwiczebnego na wypadek sytuacji kryzysowych.

Wałcz dn. 23.05.2024r.