Badanie pilotażowe Narodowego Funduszu Zdrowia

Od 26 października 2021 roku do pacjentów, którzy przebywali ostatnio w szpitalu, będą dzwonić ankieterzy NFZ. Poproszą Państwa o udzielenie odpowiedzi na dziewięć pytań:

  1. Czy zespół medyczny był zaangażowany w uśmierzanie bólu?
  2. Jaka była jakość wyżywienia?
  3. Czy komunikacja była zrozumiała?
  4. Czy zespół medyczny zrozumiale informował o ryzyku związanym z lekami?
  5. Czy zespół medyczny zapewnił wsparcie emocjonalne?
  6. Czy bezpośrednie otoczenie było czyste?
  7. Czy w nocy była cisza?
  8. Czy zespół medyczny włączał pacjenta w decyzję o leczeniu?
  9. Jakie jest prawdopodobieństwo polecenia szpitala?

Ankieterzy będą prosili pacjentów, by ocenili wymienione obszary w skali od 0 do 10. Celem ankiety jest poprawienie zarówno jakości jak i dostępności świadczeń. Dlatego tak ważna jest opinia pacjentów na temat warunków udzielania świadczeń w placówkach leczniczych. Ankieta NFZ ma na celu poznanie tej opinii i znalezienie obszarów wymagających poprawy. Badanie to ma charakter pilotażu – ankieterzy nie dotrą do wszystkich pacjentów!

Tym cenniejsze są dla nas opinie pacjentów, którzy wyrażą zgodę na badanie ankietowe. W codziennym pośpiechu bardzo trudno, zwłaszcza w trakcie walki o swoje zdrowie, znaleźć czas na krótką rozmowę. Liczymy jednak, że dla wspólnego dobra pacjentom uda się wygospodarować kilka minut, by odpowiedzieć na pytania ankietera. Wszystkim pacjentom bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i udział w ankiecie.”

Prosimy, aby pacjenci nie podawali żadnych innych informacji o sobie (zwłaszcza danych osobowych, czy informacji o świadczeniu, z jakiego korzystali). To jest ważne dla ich bezpieczeństwa. Ankieterzy w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia zadadzą tylko dziewięć wymienionych pytań. Nie będą potrzebować żadnych danych pacjenta i nie będą go o nie prosić.

Ankieta jest anonimowa, ankieterzy będą znali wyłącznie numer telefonu oraz płeć pacjenta, placówkę, w której pacjent się leczył, oraz datę skreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć, prowadzonego przez tę placówkę.

Ankieterzy nie będą znali danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, PESEL) pacjentów, do których dzwonią, ani danych o rodzaju świadczenia, z jakiego pacjenci korzystali. Dane zostaną wykorzystane tylko w celu przeprowadzenia badania ankietowego dotyczącego monitorowania jakości i dostępności świadczeń.

Drodzy Pacjenci, prosimy pamiętać o własnym bezpieczeństwie i każde wątpliwe zachowanie ankietera zgłaszać za pośrednictwem infolinii (TIP), pod numerem 800 190 590.

Wałcz, 04.11.2021
Olga Kogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu