Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemiologicznymi, mającymi na celu minimalizację ryzyka zakażenia wirusem Sars-CoV-2, informujemy, iż niezbędnym elementem wprowadzonych działań epidemiologicznych  jest realizacja procedury wstępnej kwalifikacji typu pretriage, mającej na celu kwalifikację zgłaszających się do naszego podmiotu osób,  zorganizowanej na podstawie polecenia wojewody zachodniopomorskiego.

Wstępna kwalifikacja – pretriage, czyli miejsce, w którym przed wejściem do szpitala pacjenci mają mierzoną temperaturę i zbierany jest wywiad po to, by oddzielić pacjentów z koronawirusem od pozostałych i kierować ich specjalnie wydzieloną ścieżką na odpowiedni oddział stanowi jeden z elementów zapobiegania ryzyku zakażenia.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość i pomoc w realizacji danego zadania oraz za podanie wszelkich niezbędnych informacji, które muszą być zawarte w przeprowadzanej przez personel naszego Szpitala ankiecie (wzór poniżej klikając w link pobierz ankietę).

» pobierz ankietę «