Pracownia rezonansu w 107 Szpitalu Wojskowym

Kolejny trudny etap modernizacji stoi przed 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.

Podjęte, przez dyrektora Marka Korneta w ubiegłym roku, działania na rzecz uruchomienia w naszym szpitalu pracowni rezonansu magnetycznego zaowocowały podpisaniem umowy w dniu 22.08.2019r. na sfinansowanie  zakupu aparatu. W imieniu Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał wiceminister Janusz Cieszyński, ze strony Szpitala zastępca ds. lecznictwa Robert Sokołowski . Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie szpitala.
Realizacja tego zadania dotyczy Projektu Infrastruktura i Środowisko.
Od września rozpoczną się prace przygotowawcze związane z uruchomieniem pracowni  rezonansu. Na modernizację pomieszczeń środki finansowe pochodzić będą z funduszy Ministra Obrony Narodowej

Na uroczystym podpisaniu umowy byli  również:- wicewojewoda Marek Subocz, który od początku wspierał działania zarządu Szpitala, na rzecz zrealizowania tej inwestycji, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, Dariusz Ruczyński wraz z współpracownikami oraz media-lokalne

Wałcz, dnia 23.08.2019

Krystyna Krogulewska