Piknik Lotniczy w Mirosławcu

W związku z  realizacją projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” pracownicy szpitala wzięli czynny udział w Pikniku Lotniczym w Mirosławcu w dniu 04.09.2021r . Lokalna impreza zorganizowana była przez 12 Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Piknik regionalny wzbogacony został o wymiar profilaktyczno- edukacyjny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji były również materiały edukacyjne dotyczące głównie  profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Słoneczna pogoda sprzyjała dużemu zainteresowaniu. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” 59 osób skorzystało z naszych działań również w szerokim aspekcie edukacyjnym. Uczestnicy otrzymywali również informację dla Lekarza POZ o wykonanych pomiarach. Trzynaście osób otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm badanych parametrów, głównie z powodu zbyt wysokiego RR.

Wałcz, dnia 04.09.2021 r.
Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu