Praca przychodni od 27.04.2020 r.

Szanowni Państwo.

W związku z epidemią koronawirusa uległa zmianie organizacja pracy Przychodni. Wszelkie informacje można uzyskać w godz. 08:00 – 14:00 nr tel. 67 2584422

Rejestracja odbywa się tylko telefonicznie :

POZ dla dorosłych nr tel 67 258 2442 wew 1 w godz.07:30 – 17:00

POZ dla dzieci nr tel 261 472856 w godz.08:00 – 13:00

Rejestracja do gab.specj. nr tel 67 258 2442 wew 2 w godz.07:30 – 14:00

oraz 67 342006 w godz.07:30 – 14:00

Lekarze POZ udzielają porad telefonicznie po wcześniejszej rejestracji ,

osobista wizyta w razie bezwzględnej konieczności, po uzgodnieniu z lekarzem.

Lek.Krzysztof Migalski nr tel. 261472847

Lek.Jan Ciosek nr tel. 261472439

Lek.Leszek Pawlewicz nr tel. 261472889

Lek.Andrzej Subocz nr tel. 261473044

Lek.Robert Sokołowski nr tel. 261473044

Lek.Alina Sokołowska nr tel. 261472908

Pielęgniarki i Położne środowiskowo-rodzinne udzielają porad telefonicznie codziennie nr tel.261472849 w godz.08:00 – 14:00

Wizyty domowe po uzgodnieniu telefonicznym tylko w nagłych przypadkach

Gabinet szczepień czynny – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu nr tel.261472884

Poradnie Specjalistyczne.

Porady specjalistyczne mogą być udzielane telefonicznie w razie kontynuacji leczenia po wcześniejszej rejestracji (konieczność dostępu do dokumentacji medycznej). Wizyty pierwszorazowe tylko w nagłych przypadkach, po uzgodnieniu terminu w rejestracji.

1.Poradnia Pulmonologiczna teleporady nr tel 261472846

pon w godz.13:00 – 15:00
czw w godz.12:00 – 14:00

2.Poradnia Chorób Zakaźnych teleporady nr tel 261472414

czw w godz. 10:00 – 11:00

3.Poradnia Zdrowia Psychicznego teleporady nr tel 261472811

pon w godz.14:00 – 16:00
śr w godz.14:00 – 16:00

4.Poradnia Dermatologiczna teleporady nr tel 261472904

pon.14:00 – 16:00

5.Poradnia Okulistyczna teleporady nr tel 261472858

codziennie w godz.08:00-12:00

6.Poradnia Ginekologiczno-Położnicza teleporady nr tel 261472904

pon – czw. w godz.10:00-12:00

7.Poradnia Laryngologiczna teleporady nr tel 261472898

codziennie 12:00 -13:00

8.Poradnia Chirurgiczna teleporady nr tel 261473043

codziennie w godz.10:00 -12:00

9.Poradnia Ortopedyczna teleporady nr tel 261472874

pon,wt,śr,pt w godz.09:00-10:00 czw.14:00-16:00

10.Poradnia Kardiologiczna przyjęcia pilnych przypadków po uzg. telef.673420006

11.Poradnia Neurologiczna przyjęcia pilnych przypadków po uzg. telef.673420006

12.Poradnia Endokrynolog. przyjęcia pilnych przypadków po uzg. telef.673420006

13.Pradnia Rehabilitacyjna przyjęcia pilnych przypadków po uzg. telef.673420006

14.Poradnia Medycyny Pracy nieczynna do odwołania.

15.Poradnia Alergologiczna – urlop wypoczynkowy do dn.28.04.2020r.

16.Poradnia Gastrologiczna – teleporady i przyjęcia pilnych przypadków po uzgodnieniu tel.673420006

17.Gabinet Stomatologiczny przyjęcia w razie bólu zęba po uzgodnieniu telefonicz.

nr tel 251472815 pon, śr w godz.13:00-15:00, pozostałe dni 08:00 – 10:00

Ewa Dębska-Matwiejczyk
Wałcz, dn.27.04.2020r.